tama-bateri

Bateri – Davul Kursu

Bateri her orkestranın en temel enstrumanıdır. Baterinin yer almadığı müzik türü yok denecek kadar azdır. Yaygın olarak kullanılan bu enstrumanı öğrenmek günümüze göre çok daha zordu.Şimdi ise gelişen teknoloji...